Tori Amos - 2007-05-31: Teatro Smeraldo, Milan, Italy

Das Album 2007-05-31: Teatro Smeraldo, Milan, Italy wurde zwei mal veröffentlicht.

Tori Amos
Cover: Tori Amos - 2007-05-31: Teatro Smeraldo, Milan, Italy