Blue Öyster Cult - R.U. Ready 2 Rock: The Best of BÖC I

Das Album R.U. Ready 2 Rock: The Best of BÖC I wurde zwei mal auf verschiedenen Tonträgern veröffentlicht.

Blue Öyster Cult
Cover: Blue Öyster Cult - R.U. Ready 2 Rock: The Best of BÖC I