ABBA - Put On Your White Sombrero

Die Single Put On Your White Sombrero wurde veröffentlicht und beinhaltet drei Titel..

ABBA
Cover: ABBA - Put On Your White Sombrero